C

Velkommen til at læse mit Curriculum Vitae

  • Født 15. juli 1951 i Hurup Thy, datter af postbud Erling Hove og hustru Jenny Margrethe Hove
  • Gift med Poul Stauersbøl Laustsen
  • Mor til Laust, Thomas og Peder, Inger Margrethe og Anna Kirstine
  • Farmor til 4 dejlige børnebørn
  • Student fra Thisted Gymnasium 1970, den matematiske linjes matematisk-fysiske gren
  • Ergoterapeut 1976 fra Skolen for Terapiassistenter i Holstebro
  • 2003 Diplomlederuddannelsen for Sundhedssektoren, Handels Højskole Centeret
Senest opdateret/redigeret: 02.09.2008
NB! I menuen foroven er der adgang til mere deltaljerede oplysninger om mig. Har du lyst til at kommentere mit CV eller sende mig en meddelelse se venligst under menupunktet "kontakt". 

Søren Kierkegaard 1859

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der... Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer...
Anette Hove Laustsen  | Tlf.: 97931995